DQCF 220

142036

Derivador blindado de 2 salidas. Banda de paso: 5-2400 MHz. Atenuación de derivación: 20dB. Pérdidas de paso: 1,1dB (862 MHz) / 2,6dB (2400 MHz). Con paso de corriente DC en línea troncal. Clase A