DQCF 424

142041

Derivador blindado de 4 salidas. Banda de paso: 5-2400 MHz. Atenuación de derivación: 24dB. Pérdidas de paso: 1,3dB (862 MHz) / 2dB (2400 MHz). Con paso de corriente DC en línea troncal. Clase A