DQC224

141015

Derivador blindado de 2 salidas. Banda de paso: 5-2400 MHz. Atenuación de derivación: 24dB. Pérdidas de paso: 1dB (862 MHz) / 2,3dB (2400 MHz). Con paso de corriente DC en línea troncal. Clase A