AS FI

220018

Amplificador FI (950-2150MHz). Ganancia: 35dB. Nivel de salida (DIN 45004B): 120dBμV. Consumo 270mA. Alimentación 24V. Alimentación LNB 12V