DQCF 820

142046

Derivador blindado de 8 salidas. Banda de paso: 5-2400 MHz. Atenuación de derivación: 20dB. Pérdidas de paso: 2,7dB (47-950 MHz). Con paso de corriente DC en línea troncal. Clase A